Leczenie nowotworów stercza – Krapkowice

Charakter zalecanego leczenia nowotworów stercza zależy od interpretacji wyników kompleksowych badań diagnostycznych, które przeprowadzam w gabinecie lekarskim w Krapkowicach. Innymi czynnikami wpływającymi na wybór optymalnej terapii są: stopień zaawansowania raka prostaty, stężenie markera PSA w surowicy, analiza objawów i symptomów choroby onkologicznej, a także charakterystyka patomorfologiczna guza. Równie ważny jest wiek Pacjenta i jego ogólny stan zdrowia. Wszystkich Pacjentów zainteresowanych konsultacjami urologicznymi zachęcam do odwiedzenia mojego gabinetu lekarskiego w Krapkowicach.

Co należy wiedzieć o leczeniu nowotworów stercza?

Wszystkie decyzje o wyborze metody leczenia nowotworów stercza są podejmowane po uwzględnieniu czynników zaliczających raka do jednej z kilku grup: nowotwór prostaty z niskim ryzykiem, rak pośredniego ryzyka, rak gruczołu krokowego z wysokim ryzykiem. W pierwszym przypadku należy aktywnie obserwować rozwój choroby onkologicznej – leczenie przeciwnowotworowe jest podejmowane wyłącznie wtedy, gdy zostanie stwierdzona progresja raka. Natychmiastowe leczenie nowotworów stercza o niskim ryzyku może prowadzić do wielu powikłań.

Jak wygląda leczenie nowotworów stercza?

Podstawową metodą leczenia nowotworów stercza jest radioterapia połączona z chirurgią onkologiczną. Leczenie napromieniowaniem może być stosowane u Pacjentów chorych na raka o zaawansowaniu cT1-T3 N0 M0 i u niektórych Pacjentów z T4 oraz N(+). W wielu przypadkach jest uzasadnione wykorzystanie terapii hormonalnej raka prostaty – metody leczenia zachowawczego polegającego na eliminacji androgenów endogennych czy blokowaniu receptorów androgenowych.