Leczenie nowotworów pęcherza moczowego – Głogówek

Od wielu lat specjalizuję się w leczeniu nowotworów pęcherza moczowego w swoim gabinecie lekarskim w Głogówku. Według najnowszych statystyk rak pęcherza moczowego to blisko 7000 zachorowań w roku. W związku z tym to drugi pod względem frekwencyjnego występowania nowotwór układu moczowo-płciowego. Duże znaczenie w leczeniu nowotworów pęcherza moczowego ma kompleksowa diagnostyka. Ultrasonografia przezpowłokowa pozwala rozpoznać krwiomocz, natomiast tomografia komputerowa jest stosowana w celu oceny i wykrycia zmian przerzutowych. Z kolei cystoskopia umożliwia ocenę wyglądu śluzówki pęcherza, cewki moczowej i ujść moczowodowych.

Co należy wiedzieć o raku pęcherza moczowego?

Rak pęcherza moczowego może występować u Pacjentów w każdym wieku, jednak najczęściej ta choroba onkologiczna dotyka mężczyzn w wieku 50-80 lat. Z wiekiem ryzyko zachorowania istotnie ulega zwiększeniu. W ostatnich kilkunastu latach wzrost zachorowań powiększył się o niemal połowę. Polska – w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej – wykazuje bardzo wysoką umieralność, dlatego tak ważna jest profilaktyka, diagnostyka i indywidualnie dostosowane leczenie nowotworów pęcherza moczowego.

Jak rozpoznać nowotwór pęcherza moczowego?

Wczesnym objawem choroby jest krwiomocz o charakterze nawracającym lub stałym. Do innych objawów należą m.in. dolegliwości związane z bolesnym i częstym oddawaniem moczu, zaburzenia mikcji, a także ból miednicy i pleców. W przypadku guza szerzącego się śródnabłonkowo występujące objawy takie jak częstomocz, naglące parcia i objawy dyzuryczne. W zaawansowanym stadium choroby pojawią się następujące symptomy: bóle w okolicy lędźwiowej, bóle podbrzusza i bolesne parcie. Dzięki kompleksowej diagnostyce można wdrożyć skuteczne leczenie nowotworu pęcherza moczowego.